Eget dricksvatten

Om du har en egen brunn för dricksvatten kan det vara bra att testa vattnet regelbundet.

Publicerad
2020-12-20

Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-01-04