Här kan du läsa om vad som händer på Roslagsvatten och dess kommuner vi verkar i. 
Nya bestämmelser, direktiv och aktuella händelser.

Normalt vatten i Knivsta

Vår leverantör Norrvatten meddelar att vatten från Görvälnverket skickas åter till Knivsta kommun. Till en början kan grundvatten finnas kvar och b...

Publicerad
2022-09-09

Ombyggnad av Mini ÅVC Ingmarsö 

Roslagsvatten ska bygga om Ingmarsö återvinningscentral (ÅVC). Arbetet startar den 1 september med etablering av maskiner samt utrustning. Material ti...

Österåker
Publicerad
2022-08-23

Trädgårdshämtning vecka 34

Under vecka 34 kan du som har trädgårdshämtning i kärl eventuellt få ditt trädgårdskärl tömt en annan dag än den du är van vid. Ha dina trädgårdskärl ...

Österåker
Publicerad
2022-08-18

Undersökning av dagvattensystem

Svapipe och Pollex kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Arbetet kommer att ske under somma...

Publicerad
2022-08-04

Uppgraderingar av LTA-pumpar på Resarö

I Roslagsvattens förbättringsarbete kommer vi att behöva uppgradera LTA-pumpar och styrenheter på Resarö. Din pump kommer att uppgraderas till en nyare version. LTA-pumpen är den pump som finns på din tomt och pumpar avloppsvattnet till avloppsnätet.

Publicerad
2022-06-30