Egen sugledning

Ny anläggning Om avståndet mellan slambilens uppställningsplats alternativt båtens angöringsplats och placering av din nya anläggning är mer än 10 meter behöver du installera en sugledning.

Publicerad
2021-01-07