Avgifter

Avgiften för respektive tjänst baseras på en tömningskostnad, en behandlingskostnad och en overheadkostnad inklusive administrativa avgifter. 

Vaxholm
Publicerad
2021-01-04

Akut tömning

Om du behöver en slamtömning snabbt, så kan du beställa en "akuttömning". Den utförs då inom 24 timmar.

Publicerad
2015-10-02