Undersökning av dagvattensystem

Svapipe och Pollex kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Arbetet kommer att ske under somma...

Publicerad
2022-06-01