Självfall

I ett självfallsnät rinner spillvattnet till huvudstammen utan föregående pumpning. Det skiljer sig från ett system med LTA-pumpar som pumpar sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen.

Österåker
Publicerad
2021-01-17

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som kommer från bad, dusch, disk och toalett.

Österåker
Publicerad
2021-01-17

Avloppsvatten

Det spolas ner mycket i våra avlopp som ställer till oreda - stopp i rören, översvämningar och förorenat hav.

Österåker
Publicerad
2020-09-23