Undersökning av dagvattensystem

Svapipe och Pollex kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Arbetet kommer att ske under sommaren och hösten 2022 i utvalda områden.

Varför görs inventeringen?
Syftet med inventeringen är att minska belastning av regnvatten och dränvatten i spillvattenledningsnätet vid nederbörd. Tillskottsvatten medför en stor och onödig miljöbelastning samt en risk för översvämning av källare.
 

Hur går det till?
Under inventeringen används så kallad teaterrök som är helt ofarlig. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar mm. Skulle röken komma in i fastigheten, är det bara att vädra ut. För att undvika att rök kommer in i byggnaden – fyll på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage.
Färgat vatten kommer även att användas för att se hur vattnet leds vidare i våra ledningar. Färgen är även den ofarlig.

Läs när det sker i din kommun nedan.

Pollex kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i centrala delar av Vaxholm under vecka: 23 och 24.

Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Hamngatan, Kapellgatan, Rådmansgatan, Hotellgränd, Tullhusgränd och Kaptensgatan. Berörda fastigheter som vi inventerar har fått information i brevlådan.

Bild
Kartbild på var inspektion av dagvattenledningar sker i Vaxholm

Vid frågor kontakta gärna
Thomas Landgren, Pollex, tel. 0705-98 30 77
Mats Lyckhav, Pollex, tel. 0705-98 30 41
Therese Hernvall, Roslagsvatten, tel. 08-598 428 23
 

Svapipe kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i delar av Vallentuna under vecka: 26-27 och 33-35.
Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Lindövägen, Vargmötesvägen Galgbacksvägen, Rosendalsslingan, Odlingsvägen, Björnbodavägen, Tegvägen, Kullabergsvägen och Fågelsångsvägen. Berörda fastigheter som vi inventerar kommer få information i brevlådan.

Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Lindövägen, Vargmötesvägen Galgbacksvägen, Rosendalsslingan, Odlingsvägen, Björnbodavägen, Tegvägen, Kullabergsvägen och Fågelsångsvägen. Berörda fastigheter som vi inventerar kommer få information i brevlådan.

Bild
Kartbild på var inspektion av dagvattenledningar sker i Vallentuna
Bild
Kartbild på var inspektion av dagvattenledningar sker i Vallentuna

Vid frågor kontakta gärna
Linus West, Svapipe, tel. 0733-69 36 07
Therese Hernvall, Roslagsvatten, tel. 08-598 428 23
 

Svapipe kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i delar av Ekerö under vecka: 35-40.

Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Närlundavägen, Bigårdsvägen, Brantbacken, Trädgårdsvägen, Hjortvägen, Rådjursvägen, Harvägen, Oxbergsvägen, Melonvägen, Kattdamsvägen, Jaktstigen, Johan Moviks väg och Växthusvägen m.m. Berörda fastigheter som vi inventerar kommer få information i brevlådan.

Bild
Kartbild på var inspektion av dagvattenledningar sker i Ekerö kommun

Vid frågor kontakta gärna
Linus West, Svapipe, tel. 0733-69 36 07
Therese Hernvall, Roslagsvatten, tel. 08-598 428 23

Svapip kommer på uppdrag av Roslagsvatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i delar av Knivsta under vecka: 41-43.

Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Valloxvägen, Vårbroddsvägen, Tuvstarrsvägen, Bjuggvägen, Kaveldunsvägen, Harullsvägen, Ängkavelsvägen. Berörda fastigheter som vi inventerar kommer få information i brevlådan.

Bild
Kartbild på var inspektion av dagvattenledningar sker i Knivsta

Vid frågor kontakta gärna
Linus West, Svapipe, tel. 0733-69 36 07
Therese Hernvall, Roslagsvatten, tel. 08-598 428 23

POLLEX AB kommer på uppdrag av ROSLAGSVATTEN att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar i delar av Åkersberga under vecka: 33 - 40.

Gator som kommer att inventeras är delar av bland andra Mönstringsvägen, Smedby skolväg, Össebyvägen, Trevebovägen, Värdshusvägen, Oxenstiernas väg, Ekbacksvägen, Bladvägen, Centralvägen, Storängsvägen och Hantverksvägen med flera. Berörda fastigheter som vi inventerar kommer få information i brevlådan.

Bild
Kartbild på område för inventering av dagvatten i Österåker

Vid frågor kontakta gärna
Thomas Landgren, Pollex, tel. 0705-98 30 77
Therese Hernvall, Roslagsvatten, tel. 08-598 428 23