LTA - ansvarsförhållande

Roslagsvatten ansvarar för allt fram till förbindelsepunkt samt för LTA-enheten (tank, pump och apparatlåda). Har fastigheten en förbindelsepunkt till tryckspillsledning står vi för service och underhåll av pumpen, under förutsättningarna att pumpen sköts och hanterats enligt våra anvisningar.

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens VA-installation efter förbindelsepunkten. Ansvaret avser såväl elkablar, larmenhet, frostskydd, ledningsförläggning samt att pumpstationen finns tillgänglig för Roslagsvatten. Fastighetsägaren ansvarar också för att anläggningen sköts enligt Roslagsvattens föreskrifter och att Roslagvatten snabbt kontaktas vid larm.