Vallentuna

 

Här hittar du den nya kompletta VA taxan

VA-taxan behöver höjas

Aktuella VA-taxor

Samtliga fastigheter från och med 2015-04-01
Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell Pris (kr/år)
2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus 2 354
2,5 m3/h 7 811
6 m3/h 21 614
10 m3/h 48 150
15 m3/h  74 900
40 m3/h  175 480
Dagvattenavgift Pris
1- och 2-bostadshus, fast schablon 481,50 kr/år
0- 10 000 m2 0,96 kr/m²
10 000- 50 000 m2  0,64 kr/m²
50 000 m2 - 0,27 kr/m²
Förbrukningsavgift Pris/m³
Både vatten och spillvatten 29,10
Enbart vatten 11,64
Enbart spillvatten 17,46
   
Exempel  
En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 2 354kr, dagvattenavgift 481,50 kr och förbrukningsavgift (29,10 x 150) 4 365kr.
Totalt 7 200,50 kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.