Österåker

Avfallstaxan hittar du i denna länk

Slamtaxan hittar du i denna länk

Här hittar du den kompletta VA-taxan

VA-taxan behöver höjas

VA-taxa sammanfattning.

Samtliga fastigheter från och med 2014-01-01
Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell Pris (kr/år)
2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus  2 200
2,5 m3/h 7 300
6 m3/h  20 200
10 m3/h 45 000
15 m3/h  70 000
40 m3/h  164 000
60 m3/h  266 000
Dagvattenavgift Pris
1- och 2-bostadshus, fast schablon 450 kr/år
0- 10 000 m2 0,90 kr/m2
10 000- 50 000 m2  0,60 kr/m2
50 000 m2 - 0,25 kr/m2
Förbrukningsavgift Pris/m³
Både vatten och spillvatten 26,00
Enbart vatten 10,40
Enbart spillvatten 15,60
   
Exempel  
En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 2 200 kr, dagvattenavgift 450 kr och förbrukningsavgift (26,00 x 150) 3 900 kr.
Totalt 6 550kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

 

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.

Läs mer om avgifterna här