Österåker

Avfallstaxan hittar du i denna länk

Slamtaxan hittar du i denna länk

Här hittar du den kompletta VA-taxan

VA-taxa sammanfattning.

Samtliga fastigheter från och med 2015-01-01
Grundavgift Vattenmätarstorlek q nominell Pris (kr/år)
2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus  2 310
2,5 m3/h 7 665
6 m3/h  21 210
10 m3/h 47 250
15 m3/h  73 500
40 m3/h  172 200
60 m3/h  279 300
Dagvattenavgift Pris
1- och 2-bostadshus, fast schablon 472,50 kr/år
0- 10 000 m2 0,94 kr/m2
10 000- 50 000 m2  0,63 kr/m2
50 000 m2 - 0,26 kr/m2
Förbrukningsavgift Pris/m³
Både vatten och spillvatten 27,30
Enbart vatten 10, 92
Enbart spillvatten 16,38
   
Exempel  
En medelförbrukning enligt statistik för ett småhus är 150 m³/år.
Fast avgift 2 310 kr, dagvattenavgift 450 kr och förbrukningsavgift (27,30 x 150) 4 095 kr.
Totalt 6 877,50kr/år.

Alla priser är inklusive moms.

 

Anläggningsavgift

När ett område är färdigutbyggt, besiktigat och godkänt meddelas förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är den geografiska punkt som reglerar ansvarsförhållandet mellan Roslagsvatten och fastighetsägaren. Det är den avgift som är gällande när förbindelsepunkten meddelas som ligger till grund för fakturan. Det spelar således ingen roll när man faktiskt ansluter sin fastighet till den allmänna anläggningen utan avgiften ska betalas när utbyggnaden i området är färdig och det är möjligt att använda den allmänna va-anläggningen.

Läs mer om avgifterna här