Föreskrifter om avfallshantering i Österåker

Lokala föreskrifter innehåller de kommunala bestämmelserna för avfallshanteringen. Nya föreskrifter antogs under december 2011. De nya avfallsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2012.

 

I denna länk hittar du gällande föreskrifter.