Brännbackens återvinningscentral 
 

Klicka på bilden för förstoring

Översiktskartan för utskrift, klicka här

 

Brännbackens återvinningscentral är i första hand till för att hushåll ska kunna lämna sitt grovavfall, men som privatperson har du också möjlighet att mot en avgift lämna annat avfall i begränsad mängd. Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler.
 

 

Ny taxa på Brännbacken för privatpersoner

Hushållsavfall, dvs. sådant avfall som uppstår i ett hushåll, får du som privatperson lämna kostnadsfritt, detta har du redan betalat för via din avfallsfaktura.  I begreppet hushållsavfall ingår möbler, cyklar, husgeråd och annat grovavfall, ditt elavfall och farliga avfall. Också visst trädgårdsavfall räknas som hushållsavfall.

Däremot ingår inte bygg- och renoveringsavfall, fordonsdelar, schaktmassor med mera, utan för detta tar Roslagsvatten ut en separat avgift.

OBS. Om du som privatperson vill ha möjlighet att lämna privat avfall med företagsbil behöver du anmäla detta till Roslagsvatten senast en arbetsdag innan ditt besök, annars kommer du att bli debiterad som företagare. För att anmäla ditt besök ringer du vår kundservice på 08-540 835 40, telefontiden är 08:00-16:00.

 

Avgifter

Avgiften betalas utifrån den totala volym du lämnar. Lämnar du mindre än 1 m3 bygg- och rivningsavfall får du lämna detta kostnadsfritt. Utöver det är den minsta mängd som debiteras per besök 1,5 m3. Lämnar du mer än 1,5 m3 räknas detta som två besök, mer än 3 m3 räknas som tre besök osv. Största mängd som går att lämna per besök är i normala fall 6 m3. Avgiften för privatpersoner att lämna avfall på Brännbacken är följande:

   
Grovavfall Pris, inkl. moms
oavsett mängd kostnadsfritt
   
Byggavfall eller annat avfall Pris, inkl. moms
1m3 per besök kostnadsfritt
Pris per besök/1,5 m3, faktureras 200 kr
Klippkort med 10 klipp à 1,5 m3 1 100 kr

 

Klippkort beställer du antingen av personalen på återvinningscentralen eller, för snabbast hantering, av Roslagsvattens kundservice, telefon 08-540 835 40.

 

När betraktas man som företagare?

Du betraktas som företagare när du kommer med avfall i en flakbil, företagsbil (gäller ej personbilar) eller en släpvagn märkt med företagsnamn. Om du som privatperson vill ha möjlighet att lämna privat avfall med företagsbil behöver du anmäla detta till Roslagsvatten senast en arbetsdag innan ditt besök, annars kommer du att bli debiterad som företagare. För att anmäla ditt besök ringer du vår kundservice på 08-540 835 40, telefontiden är 08:00-16:00.

Du betraktas även som företagare om du kommer med avfall som uppenbarligen kommer från ett företag. Om någon annan utför eller har utfört arbete åt dig och hjälper dig att lämna detta avfall betraktas han eller hon också som företag.

 

Hantera ditt avfall rätt

Vi jobbar för att minimera det avfall som går på deponi och som utgör en betydande del av din renhållningsavgift. Genom att demontera ditt eget grovavfall innan du lämnar det till oss kan du bidra till att en större del av avfallet kan återvinnas, och att det på så vis blir betydligt billigare att behandla. En minskad kostnad för oss blir alltid en minskad kostnad för dig. Tänk även på att det är ditt aktiva val som avgör om det som är skräp för dig ska bli en resurs för någon annan eller ett avfall? Om du har hela saker du vill bli av med, kan du lämna dem på Brännbackens återbruk.

Läs mer om Brännbackens återbruk

Sakerna hämtas av Berga Secondhand som säljer dem vidare till förmån för sociala projekt i Åkersberga och internationellt bistånd.